Vaillant ovlašćeni servis
Hitne intervencije: +381 66 281299 (00-24)
Vaillant-solarni-kolektor-auroTHERM

Vaillant pločasti solarni kolektor auroTHERM 

Nova generacija pločastih solarnih kolektora auroTHERM zadovoljiće najviše standarde. Sam proces proizvodnje od najkvalitetnijih materijala u potpunosti je automatizovan (lasersko zavarivanje apsorbera), tako da garantuje dug vek trajanja, kao i izuzetne prinose. U ponudi je standardna varijanta pločastog solarnog kolektora auroTHERM VFK pro 125 i varijanta za složenije zahteve auroTHERM VFK 145. Razlikuje ih solarno sigurnosno staklo, koje je kod serije “145” strukturalno, dok je kod serije “VFK pro125” klasično. Strukturalno staklo sa povećanom propustljivošću svetla, kao rezultat daje bolje tehničke karakteristike. Kod serije “145” moguće je instalirati kolektor u vertikalnom (VFK V) odnosno horizontalnom (VFK H) položaju, kako bi se maksimalno iskoristio raspoloživi prostor krovišta. Na raspolaganju je izbor tri načina postavljanja pločastih solarnih kolektora uz upotrebu originalnog pribora. Montaža na kosi krov, na ravni krov i uklapanje u krovište.

 
Vaillant-digitalni-modulacioni-sobni-termostat calorMATIC

Vaillant digitalni modulacioni Sobni termostat calorMATIC 370/370f 

Nova generacija zidnog sobnog termostata koja omogućava upravljanje Vaillantovim uređajem u zavisnosti od sobne temperature. Termostat ima nedeljni program (tri perioda po danu) za vremensko upravljanje: temperaturom prostora, pripremom potrošne tople vode i cirkulacionom pumpom potrošne tople vode. Električno spajanje cirkulacione pumpe je moguće primenom dodatnog pribora (multifunkcionalni modul VR 40). Termostat ima veliki LC zaslon, kao i plavo pozadinsko osvetljenje, a rukovanje se vrši na levoj i desnoj funkcijskoj tipki i na okretnom dugmetu. Korisniku su na raspolaganju posebene funkcije koje dodatno povećavaju komfor sistema grejanja (zaštita od legionele; funkcija godišnjeg odmora; funkcija praznika). Termostat ima mogućnost direktnog povezivanja sa komunikacijskom jedinicom vrnetDIALOG koja omogućava daljinski internetski nadzor i postavku parametara sistema grejanja. Termostat se povezuje sa uređajem za grejanje putem eBUS veze (putem dvožilnog sabirničkog voda), a moguće ga je integrisati direktno u uređaj za grejanje ili na zid. Bežična varijanata ovoga termostata calorMATIC 370f pruža bežičnu povezanost termostata sa uređajem za grejanje, kao i prenos podataka radijskim signalom.

 
Vaillant-električni-kotlovi-za-grejanje eloBLOCK2

Vaillant električni kotlovi za grejanje eloBLOCK/2 

Nova generacija električnog zidnog kotla za centralno grejanje.

Vaillantovi električni kotlovi za centralno grejanje pružaju savremen način grejanja stanova i porodičnih kuća. Rad ovih električnih kotlova je sasvim automatizovan i gotovo nečujan. Kotlovi su takođe u potpunosti opremljeni sa svim radnim i sigurnosnim elementima. Sekvencijalnim paljenjem ogrevnih spirala, sprečeni su neželjeni impusi u električnoj mreži prilikom uključivanja/isključivanja kotla. Budući da je ovde reč o električnoj energiji, naravno da je rad ovih kotlova u potpunosti ekološki, da im za njihov rad nije potreban dimnjak i da ih je moguće montirati i u najmanje prostore, jer ne koriste vazduh za sagorevanje. Za još veću udobnost, kotao je moguće kombinovati sa sobnim termostatom ili sa indirektno grejanim rezervoarom.

 
Vaillant-Gasni kotlovi atmoTECturboTEC

Vaillant Gasni kotlovi atmoTEC/turboTEC plus VUW

Kombinovani gasni kotao za centralno grejanje i pripremu potrošne tople vode

Serija plus kombinovanog gasnog kotla atmoTEC/turboTEC, predstavlja nadogradnju serije “pro” za složenije zahteve. Zahvaljujući povećanom sekundarnom izmenjivaču u odnosu na uređaje serije “pro”, “plus” kotlove odlikuje maksimalni komfor potrošne tople vode, pa su kotlovi vrednovani sa “***” prema evropskoj normi EN 13203. Upravljačka ploča kod “plus” kotlova, u potpunosti je ergonomski prilagođena korisniku koji upravlja kotlom putem gumiranih potenciometara i putem velikog osvetljenog displeja na kome se prikazuju osnovne informacije o statusu gasnog kotla. Korisniku je na raspolaganju i funkcija toplog starta koja omogućava trenutnu raspoloživost potrošne tople vode. U ponudi su kotlovi sa priključkom na dimnjak ili u fasadnoj varijanti za stambene prostore do cca. 250 m2

 
Vaillant Toplotna pumpa geoTHERM za grejanje

Vaillant Toplotna pumpa geoTHERM za grejanje

Toplotna pumpa geoTHERM VWS (zemlja/voda) je uređaj koji koristi akumuliranu toplotu zemlje pa je uz pomoć električne energije (rad kompresora) pretvara u toplotnu energiju za naš sistem grejanja. Onaj ko upotrebljava sunčevu energiju akumuliranu u zemlji ne doprinosi samo očuvanju okoline već će umesto visokih računa za grejanje dobiti neiscrpan izvor energije koji besplatno stoji na raspolaganju i koji će pokriti 75% ukupne potrebne grejne energije. Toplotna pumpa geoTHERM VWW (voda/voda) je uređaj koji koristi energiju podzemnih voda putem usisnog i apsorpcionog izvora podzemne vode. Kombinujući Vaillantove toplotne pumpe sa posebno prilagođenim rezervoarima za pripremu potrošne tople vode, besplatna energija sunca može se koristiti dvostruko.

 
Vaillant Kondenzacioni gasni kotlovi ecoTEC

Vaillant Kondenzacioni gasni kotlovi ecoTEC pro/5 VUW

Nova generacija visokoefikasnih kondenzacionih uređaja serije “pro” je standardna varijanta kondenzacionog zidnog uređaja koji korisniku pruža najjednostavniji način upotrebe kondenzacione tehnologije sa potpisom “Made in Germany”. Budući da je reč o tzv. “kombi” uređaju, korisnik će osim grejanja imati i mogućnost pripreme potrošne tople vode. Izotermički izmenjivač od legiranog čelika će osigurati vrhunski prenos toplote, kao i maksimalnu uštedu iskorišćavanjem toplote vodene pare sadržane u dimnim gasovima. Novi funkcionalni korisnički panel omogućava uvid u mnogobrojne parametre sistema grejanja putem osvetljenog LC displeja sa simbolima i četiri funkcionalna tastera. Nezaobilazna mikroprocesorska tehnologija sa eBUS komunikacijom između komponennata sistema grejanja pruža u potpunosti automatski rad prema zadatim paramterima, dok će široki opseg modulacije obezbediti savršeno prilagođenje snage uređaja aktuelnim potrebama za toplotom.